VIDEO/CLIP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 4

VIDEO/CLIP DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ LỚP 4

  • NH00459

Liên hệ

Video/clip: Một số cách thức khai thác tự nhiên ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ
Phim tư liệu/mô phỏng: Một số thành tựu tiêu biểu văn minh sông Hồng
Video/clip: Một số hoạt động kinh tế biển ở vùng duyên hải miền Trung
Video/clip: Danh lam thắng cảnh ở cố đô Huế
Video/clip: Lễ hội cồng chiêng
Video/clip: Sự chung sống hài hòa với thiên nhiên của người dân Nam Bộ

Bình luận

Sản phẩm cùng loại