Video/ Clip Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới thiên nhiên châu Nam Cực - Địa lớp 7

Video/ Clip Kịch bản tác động của biến đổi khí hậu tới thiên nhiên châu Nam Cực - Địa lớp 7

  • NH00506
315,000

Video/clip mô tả được kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu.

Bình luận