Video/ Clip Rừng Amazon - Địa lớp 7

Video/ Clip Rừng Amazon - Địa lớp 7

  • NH00505
315,000

Video/clip giới thiệu về rừng Amazon. Rừng nhiều tầng tán, xanh quanh năm, trong rừng có nhiều động, thực vật; vai trò của rừng Amazon; sự thu hẹp diện tích rừng Amazon (nguyên nhân, hậu quả); sự cần thiết phải bảo vệ rừng Amazon.

Bình luận