VIDEO/CLIP DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 6 VÀ LỚP 8

VIDEO/CLIP DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 6 VÀ LỚP 8

  • NH00475

Liên hệ

Video/Clip Dạy Học Môn Công Nghệ Lớp 6 Và Lớp 8 là một trong những sản phẩm được chúng tôi chú trọng đầu tư bài bản với một quy trình sản xuất nghiêm túc, chuẩn mực từ khâu lên ý tưởng, nội dung kịch bản cho đến khâu sản xuất và được kiểm duyệt bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Sản phẩm đã được chứng nhận bản quyền thuộc về CTCP Đầu tư Phát triển Giáo dục 123.

Video/Clip Dạy Học Môn Công Nghệ Lớp 6 Và Lớp 8 do CTCP Đầu tư Phát triển Giáo dục 123 cung cấp bám sát theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT về danh mục Thiết bị dạy học bao gồm các video sau:

  • Video Ngôi nhà thông minh
  • Vệ sinh an toàn thực phẩm trong gia đình.
  • Trang phục và thời trang
  • An toàn điện trong gia đình.
  • Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.
  • An toàn điện

Bình luận