VIDEO/CLIP DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 6, 7, 8

VIDEO/CLIP DẠY HỌC MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN LỚP 6, 7, 8

 • NH00474

Liên hệ

Video/Clip Dạy Học Môn Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6, 7, 8 là một trong những sản phẩm được chúng tôi chú trọng đầu tư bài bản với một quy trình sản xuất nghiêm túc, chuẩn mực từ khâu lên ý tưởng, nội dung kịch bản cho đến khâu sản xuất và được kiểm duyệt bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Sản phẩm đã được chứng nhận bản quyền thuộc về CTCP Đầu tư Phát triển Giáo dục 123.

Video/Clip Dạy Học Môn Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6, 7, 8 do CTCP Đầu tư Phát triển Giáo dục 123 cung cấp bám sát theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT về danh mục Thiết bị dạy học bao gồm các video sau:

1. Video/Clip Dạy Học Môn Khoa Học Tự Nhiên Lớp 6

 • Video mô tả đa dạng thực vật
 • Video mô tả đa dạng cá
 • Video mô tả đa dạng lưỡng cư
 • Video mô tả đa dạng bò sát
 • Video mô tả đa dạng chim
 • Video mô tả đa dạng thú
 • Video mô tả đa dạng sinh học
 • Video mô tả các nguyên nhân làm suy giảm đa dạng sinh học

2. Video/Clip Dạy Học Môn Khoa Học Tự Nhiên Lớp 7

 • Phần mềm mô phỏng 3D về mô hình nguyên tử của Rutherford- Bohr
 • Phần mềm mô phỏng 3D: Mô hình một số mẫu đơn chất và hợp chất
 • Video mô tả ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông.
 • Video mô tả độ cao và tần số âm thanh
 • Phần mềm 3D mô phỏng cách âm thanh truyền đi trong các môi trường khác nhau.
 • Phần mềm 3D mô phỏng sự phản xạ.
 • Phần mềm 3D mô phỏng từ trường Trái Đất
 • Phần mềm 3D từ phổ, đường sức từ của nam châm
 • Phần mềm 3D mô phỏng con đường trao đổi nước ở thực vật
 • Video về cảm ứng ở thực vật
 • Video về tập tính ở động vật
 • Video về sự sinh trưởng và phát triển ở thực vật
 • Video về các vòng đời của động vật
 • Video về giâm, chiết, ghép cây

3. Video/Clip Dạy Học Môn Khoa Học Tự Nhiên Lớp 8

 • Phần mềm mô phỏng 3D cấu tạo tai người
 • Phần mềm mô phỏng 3D hệ tiêu hóa ở người
 • Phần mềm 3D mô phỏng hệ tuần hoàn ở người
 • Phần mềm 3D mô phỏng hệ hô hấp ở người
 • Phần mềm 3D mô phỏng hệ thần kinh ở người
 • Video hiệu ứng nhà kính
 • Video về các thao tác mẫu về tập sơ cứu băng bó cho người gãy xương
 • Video về các thao tác mẫu băng bó cầm máu khi chảy máu
 • Video về các thao tác mẫu hô hấp nhân tạo

Bình luận