VIDEO/CLIP DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6, 7, 8

VIDEO/CLIP DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6, 7, 8

  • NH00471

Liên hệ

Video/Clip Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 6, 7, 8 là một trong những sản phẩm được chúng tôi chú trọng đầu tư bài bản với một quy trình sản xuất nghiêm túc, chuẩn mực từ khâu lên ý tưởng, nội dung kịch bản cho đến khâu sản xuất và được kiểm duyệt bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành. Sản phẩm đã được chứng nhận bản quyền thuộc về CTCP Đầu tư Phát triển Giáo dục 123

 
Video/Clip Dạy Học Môn Giáo Dục Công Dân Lớp 6, 7, 8 do CTCP Đầu tư Phát triển Giáo dục 123 cung cấp bám sát theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT về danh mục Thiết bị dạy học bao gồm các video sau:
  • Video/clip về tôn trọng sự thật
  • Video/clip về tình huống tự lập
  • Video/clip về tình huống giữ chữ tín
  • Video/clip về tiết kiệm
  • Video/clip về đăng kí khai sinh
  • Video/clip về bảo tồn di sản văn hóa
  • Video/clip về bảo vệ lẽ phải

Bình luận