Video/ Clip Bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam - Địa lớp 7

Video/ Clip Bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam - Địa lớp 7

  • NH00508
315,000

Video/clip thể hiện Việt Nam có nhiều tiềm năng về biển đảo; thực trạng về giảm sút tài nguyên và ô nhiễm môi trường biển đảo; sự cần thiết/những hành động để bảo vệ môi trường biển đảo.

Bình luận