THEO THÔNG TƯ 37/2021/TT-BGDĐT

Video, clip Giữ lời hứa - Đạo đức 3

264,000 ₫

Video, clip minh họa 04 tình huống:
- Tình huống giữ lời hứa với người lớn;
- Tình huống giữ lời hứa với bạn bè;
- Tình huống giữ lời hứa với em nhỏ;
- Tình huống tự hứa với bản thân.
Mua hàng

Video, clip về Quan tâm hàng xóm láng giềng - Đạo đức 3

264,000 ₫

Video, clip minh họa 02 tình huống:
- Tình huống hàng xóm láng giềng có chuyện vui/ buồn;
- Tình huống hàng xóm gặp khó khăn cần giúp đỡ.
Mua hàng

Video giới thiệu, tả đồ vật

264,000 ₫

Video giới thiệu, tả đồ vật
Mua hàng