BỘ TRANH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1 2 3 4

BỘ TRANH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 1 2 3 4

  • NH00453

Liên hệ

Tranh ảnh Hoạt động trải nghiệm cũng nằm trong bộ tranh Tình huống - Thực hành - Trải nghiệm - Sáng tạo với bản quyền thuộc về CTCP Đầu tư Phát triển Giáo dục 123. 

Bộ tranh Hoạt động trải nghiệm gồm:

+ Bộ thẻ các gương mặt cảm xúc cơ bản (HS)
+ Bộ thẻ mệnh giá tiền Việt Nam
+ Bộ tranh về Phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc
+ Bộ thẻ Gia đình em
+ Bộ tranh Tình bạn
+ Bộ tranh Nghề của bố mẹ em
+ Bộ thẻ về “Nét riêng của em"
+ Bộ thẻ về “Sở thích của em”
+ Bộ thẻ các hoạt động trong ngày của em
+ Bộ thẻ về vệ sinh an toàn thực phẩm

Bình luận

Sản phẩm cùng loại