BỘ TRANH MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 6, 7, 8, 9

BỘ TRANH MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 6, 7, 8, 9

 • NH00467

Liên hệ

 BỘ MÔM CÔNG NGHỆ LỚP 6 VÀ LỚP 7, 8 , 9 của CTCP Đầu tư Phát triển Giáo dục 123 được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT.

Bộ Tranh Môm Công Nghệ Lớp 6 Và LỚP 7, 8 , 9 Gồm:

1. Tranh Công Nghệ Lớp 6

 • Vai trò và đặc điểm chung của nhà ở
 • Kiến trúc nhà ở Việt Nam
 • Xây dựng nhà ở
 • Tranh Ngôi nhà thông minh
 • Thực phẩm trong gia đình
 • Phương pháp bảo quản thực phẩm
 • Phương pháp chế biến thực phẩm
 • Trang phục và đời sống
 • Thời trang trong cuộc sống
 • Lựa chọn và sử dụng trang phục

Tranh Công Nghệ Lớp 7

 • Mô hình trồng trọt công nghệ cao.
 • Quy trình trồng trọt
 • Một số vật nuôi đặc trưng theo vùng miền.
 • Một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao

Tranh Công Nghệ Lớp 8

 • Hình chiếu vuông góc
 • Bản vẽ xây dựng
 • Tình huống mất an toàn điện
 • Sơ cứu người bị điện giật
 • Cấu trúc chung của mạch điện
 • Mạch điện điều khiển đơn giản

Tranh Công Nghệ Lớp 9

 • Tranh Nồi cơm điện
 • Tranh Bếp điện
 • Đèn điện

Bình luận