BỘ TRANH MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 6 7, 8,9

BỘ TRANH MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 6 7, 8,9

  • NH00469

Liên hệ

BỘ MÔM HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 6, 7, 8, 9  của CTCP Đầu tư Phát triển Giáo dục 123 được sản xuất theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT.

Bộ Tranh Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 6, 7, 8, 9 Gồm:

  • Bộ thẻ về thiên tai, biến đổi khí hậu
  • Bộ tranh về các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo
  • Bộ thẻ nghề truyền thống

Bình luận