Video/ Clip Phim tư liệu về một số, sự kiện tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam đầu thế kỉ XX - Lịch Sử Lớp 8

Video/ Clip Phim tư liệu về một số, sự kiện tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam đầu thế kỉ XX - Lịch Sử Lớp 8

  • NH00501
705,000

Bộ gồm 03 phim, gồm:
- 01 phim về việc người Pháp kiến tạo cơ sở hạ tầng thuộc địa;
- 01 Phim về phong trào Đông Du;
- 01 Phim về phong trào Duy tân và Đông Kinh Nghĩa thục.

Bình luận