Video/ Clip Phim tư liệu về một số nhân vật, sự kiện tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX - Lịch Sử Lớp 8

Video/ Clip Phim tư liệu về một số nhân vật, sự kiện tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX - Lịch Sử Lớp 8

  • NH00500
510,000

Bộ phim tư liệu lịch sử gồm 02 phim:
- Cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Trung Trực;
- Phong trào Cần Vương.

Bình luận