BỘ MẪU CHỮ VIẾT LỚP 2

BỘ MẪU CHỮ VIẾT LỚP 2

  • NH00421

Liên hệ

Bộ mẫu chữ viết của CTCP Đầu tư Phát triển Giáo dục 123 được sản xuất theo Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT về danh mục Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2.
Bộ mẫu chữ viết giúp học sinh thuộc bảng chữ cái tiếng Việt.
 
Bộ mẫu chữ viết quy định trong trường tiểu học được phóng to, in 2 màu. Gồm 8 tờ, kích thước (540x790)mm, in trên giấy couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ, trong đó:
- 4 tờ in bảng chữ cái viết thường, dấu thanh và chữ số;
- 4 tờ in bảng chữ cái viết hoa.
Mẫu chữ cái viết thường và chữ cái viết hoa đều được thể hiện ở 4 dạng: Chữ viết đứng, nét đều; chữ viết đứng, nét thanh, nét đậm; chữ viết nghiêng (15°), nét đều; chữ viết nghiêng, nét thanh, nét đậm.

Bình luận

Sản phẩm cùng loại