DÙNG CHO HỌC SINH

BỘ VỞ Ô LI BÀI TẬP TOÁN LỚP 4

Liên hệ

Giá: 

Danh mục sản phẩm: Dùng cho Học sinh, Lớp 4, Sách vở Bổ trợ kiến thức,

Tác giả: Trần Thị Minh Phương, Trần Thị Minh Hương.
Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Giấy viết tiêu chuẩn.
Kích thước: 17 x 24 cm
Độ trắng: 84 - 86 ISO

Mua hàng