BỘ TRANH ẢNH DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC

BỘ TRANH ẢNH DẠY HỌC MÔN ĐẠO ĐỨC

  • NH00354

Liên hệ

Với mong muốn cung cấp phương tiện để giáo viên tổ chức triển khai hoạt động giảng dạy hiệu quả, đáp ứng được mục tiêu của bài học và yêu cầu cần đạt của chương trình đổi mới giáo dục, công ty chúng tôi đã phối hợp với các chuyên gia bộ môn xây dựng bộ tranh Tình huống - Thực hành - Trải nghiệm - Sáng tạo. Đây là sản phẩm độc quyền, đã được bảo hộ bản quyền và làm nên thương hiệu của CTCP Đầu tư Phát triển Giáo dục 123.
 
Bộ Tranh ảnh dạy học môn Đạo Đức nằm trong bộ tranh Tình huống - Thực hành - Trải nghiệm - Sáng tạo vừa đáp ứng nhu cầu dạy và học theo Thông tư 38/2021/TT-BGDĐT về danh mục Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vừa sáng tạo về mặt hình thức và phương pháp tiếp cận, linh hoạt trong cách thức sử dụng. Mỗi tranh đều được làm dưới dạng một câu chuyện tình huống, liên hệ trực tiếp với thực tế cuộc sống của học sinh. Không chỉ là tranh tĩnh mà với bộ tranh này các em còn được chạm, sờ, thao tác lật-mở bằng tay; qua đó các em cũng được tham gia vào quá trình “sáng tạo”, phát hiện, phát triển ý tưởng câu chuyện theo nhận thức và sự hiểu biết của riêng mình. Thông qua các hoạt động quan sát tranh, làm việc nhóm, các em sẽ cùng thảo luận để tìm ra nội dung, ý nghĩa của bài học từ đó dẫn đến thay đổi suy nghĩ và hành vi của các em. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu quan trọng được nhắc đến trong yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức, là đề cao tính thực hành, trải nghiệm và vận dụng hiệu quả, sáng tạo những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
 
Bộ Tranh ảnh dạy học môn Đạo Đức lớp 2 gồm:
+ Bộ tranh về quê hương em
+ Bộ tranh về lòng nhân ái
+ Bộ tranh về đức tính chăm chỉ
+ Bộ tranh về đức tính trung thực
+ Bộ tranh về ý thức trách nhiệm
+ Bộ tranh về kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân
+ Bộ tranh về kĩ năng tự bảo vệ
+ Bộ tranh về tuân thủ quy định nơi công cộng

Bình luận