Video, clip Giữ lời hứa - Đạo đức 3

Video, clip Giữ lời hứa - Đạo đức 3

  • NH00483
264,000
Video, clip minh họa 04 tình huống:
- Tình huống giữ lời hứa với người lớn;
- Tình huống giữ lời hứa với bạn bè;
- Tình huống giữ lời hứa với em nhỏ;
- Tình huống tự hứa với bản thân.

Bình luận