Video, clip Em yêu Tổ quốc Việt Nam - Đạo Đức 3

Video, clip Em yêu Tổ quốc Việt Nam - Đạo Đức 3

  • NH00481
264,000
Video, clip minh họa:
- Cảnh lễ chào cờ, hát quốc ca Việt Nam;
- Cảnh HS tìm hiểu về một số truyền thống lịch sử, văn hóa của Việt Nam;
- Cảnh HS tập một số làn điệu dân ca của Việt Nam.

Bình luận

Sản phẩm cùng loại