LUYỆN ĐỌC (PHÁT TRIỂN)

LUYỆN ĐỌC (PHÁT TRIỂN)

  • NH00381

Liên hệ

Sách Luyện đọc 1 do CTCP Đầu tư Phát triển Giáo dục 123 biên soạn nhằm giúp học sinh rèn kĩ năng đọc trơn, đọc hiểu, tạo nền tảng vững chắc, giúp các em lĩnh hội kiến thức môn Tiếng Việt.

Cấu trúc mỗi bài học gồm 2 phần:
+ Phần Luyện đọc bao gồm các mục: Tiếng, Từ; Đoạn/ Bài, cung cấp các từ ngữ, câu văn, đoạn văn, đoạn thơ với nội dung trong sáng, gần gũi, dễ hiểu, dễ nhớ giúp các em rèn kĩ năng đọc trơn, đọc thông thạo, trôi chảy và mở rộng vốn từ ngữ.
+ Phần Câu hỏi cuối mỗi bài bước đầu giúp các em rèn kĩ năng đọc hiểu. Bên cạnh đó, phần này còn giúp giáo viên và phụ huynh dễ dàng kiểm tra mức độ hiểu bài đọc của con em mình, tránh hiện tượng đọc "vẹt" mà không hiểu nội dung.

Các bài đọc trong sách Luyện đọc 1 bám sát theo nội dung SGK Tiếng Việt 1 theo từng bộ, gồm 5 quyển:
+ Luyện đọc 1 (Cánh diều)
+ Luyện đọc 1 (Kết nối tri thức với cuộc sống)
+ Luyện đọc 1 (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục)
+ Luyện đọc 1 (Cùng học để phát triển năng lực)
+ Luyện đọc 1 (Chân trời sáng tạo)

Bình luận

Sản phẩm cùng loại