BỘ MÔN MĨ THUẬT

BỘ MÔN MĨ THUẬT

  • NH00454

Liên hệ

Bộ Tranh ảnh dạy BỘ MÔN MĨ THUẬT nằm trong bộ tranh Tình huống - Thực hành - Trải nghiệm - Sáng tạo vừa đáp ứng nhu cầu dạy và học theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT về danh mục Thiết bị dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

  • Mĩ thuật Tranh về màu sắc
  • Mĩ thuật Bảng yếu tố và nguyên lý tạo hình
  • Mĩ thuật Hoa văn, họa tiết dân tộc

Bình luận

Sản phẩm cùng loại