Bộ môn khoa học 4

Bộ môn khoa học 4

  • NH00448

Liên hệ

Bộ Tranh Môm Khoa Học 4  của CTCP Đầu tư Phát triển Giáo dục 123 được sản xuất theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT về danh mục Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4  bộ tranh Tình huống - Thực hành - Trải nghiệm - Sáng tạo vừa đáp ứng nhu cầu dạy và học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Tranh Môm Khoa Học 4 bao gồm các sản phẩm sau:

  • Tháp dinh dưỡng
  • Bộ tranh về bảo vệ mắt
  • Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
  • Sơ đồ về sự trao đổi khí, nước, chất khoáng của thực vật với môi trường

Bình luận

Sản phẩm cùng loại