Bộ môn Đạo Đức 3

Bộ môn Đạo Đức 3

  • NH00451

Liên hệ

Bộ Tranh ảnh dạy học môn Đạo Đức nằm trong bộ tranh Tình huống - Thực hành - Trải nghiệm - Sáng tạo vừa đáp ứng nhu cầu dạy và học theo Thông tư 37/2021/TT-BGDĐT về danh mục Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vừa sáng tạo về mặt hình thức và phương pháp tiếp cận, linh hoạt trong cách thức sử dụng. Mỗi tranh đều được làm dưới dạng một câu chuyện tình huống, liên hệ trực tiếp với thực tế cuộc sống của học sinh. Không chỉ là tranh tĩnh mà với bộ tranh này các em còn được chạm, sờ, thao tác lật-mở bằng tay; qua đó các em cũng được tham gia vào quá trình “sáng tạo”, phát hiện, phát triển ý tưởng câu chuyện theo nhận thức và sự hiểu biết của riêng mình. Thông qua các hoạt động quan sát tranh, làm việc nhóm, các em sẽ cùng thảo luận để tìm ra nội dung, ý nghĩa của bài học từ đó dẫn đến thay đổi suy nghĩ và hành vi của các em. Đây cũng chính là một trong những mục tiêu quan trọng được nhắc đến trong yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức, là đề cao tính thực hành, trải nghiệm và vận dụng hiệu quả, sáng tạo những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

 

Bộ Tranh ảnh dạy học môn Đạo Đức lớp 3 gồm:

  • Bộ tranh về Giữ lời hứa
  • Bộ tranh/ảnh về Tổ quốc Việt Nam
  • Bộ tranh về Quan tâm hàng xóm láng giềng

Bình luận

Sản phẩm cùng loại