Video giới thiệu, tả đồ vật

Video giới thiệu, tả đồ vật

  • NH00479
264,000
Video giới thiệu, tả đồ vật
Video/clip có nội dung về hình dáng, màu sắc, chất liệu, hoạt động của một số đồ vật quen thuộc trong đời sống, phù hợp với học sinh tiểu học.

Bình luận