Phạm Minh Anh - Học sinh Tiểu học

Phạm Minh Anh - Học sinh Tiểu học

Con rất thích bộ hoạt động thực hành trải nghiệm toán 1. Con và em Voi chơi mỗi ngày. Thích nhất là bộ Tangram, hai anh em thường thi xem ai xếp nhanh nhất và được nhiều kiểu nhất.