Cô Trần Thị Minh Hương

Cô Trần Thị Minh Hương

Có thể nói rằng hiện nay, các sản phẩm của Công ty Giáo dục 123 đã đi khắp tất cả nước, hầu hết các giáo viên, học sinh đều sử dụng. Đi đến đâu cũng nhận được sự yêu thích và đánh giá cao từ phía phụ huynh.